Slik blir årets 17. mai-feiring i Tromsø

ORIENTERTE: Anna Karoline Bjelvin skal sammen med Geir Ringvoll (bak) lose seerne gjennom en annerledes 17. maifeiring. Leder av 17. maikomiteen, Eva Lockertsen Stenvold (bak) orienterte om programmet. Foto: Ronald Johansen