Inviterer til folkefest for å hylle kunstner og småbarnsfar Synvis Glinn Nordin (70)

foto
Kunstner Synvis Glinn Nordin (70) og kurator og kunstsosiolog ved KunstsentralenNord, Kristin Josefine Solstad, er samlet rundt «Sosialt samvær II». – De aller fleste bildene i utstillinga er til salgs, og ligger mellom 30.000-275.000 kroner, sier Solstad. Foto: Eline Grønvoll