Inviterer til folkefest for å hylle kunstner og småbarnsfar Synvis Glinn Nordin (70)