Bloomberg åpner for å skrote taushetspliktavtaler

foto