Kreftsyke Linn (33) på HV-øvelse bare tre måneder etter stamcellebehandlingen

foto