– Det er en politisk ukultur i Tromsø å underbudsjettere helsesektoren

foto