Det nydannede tromsøfirmaet Superplus består av Roald Øien, Katrine Pedersen og Kim Daniel Arthur. Superplus har utviklet en plattform med verktøy og pedagogiske spill som er tilpasset barn med spesielle behov.

Hull i opplæringen

At Roald Øien (29) er med, skyldes ikke bare at han har en mastergrad i pedagogikk og er venn av den kjente spillutvikleren Arthur.

Han har også et barn med spesielle behov selv.

– Jeg har en datter på syv år som har autisme. Hun er verdens mest fornøyde jente, men hun mangler et verbalt språk, sier Øien.

Han legger ikke skjul på at datteren Madelens autisme har gitt han en ekstra motivasjon i arbeidet med Superplus-appene.

– Ja, det hadde vært fint om datteren min kan få et språk ved å bruke disse appene. Disse hjelpemidlene er noe jeg har savnet som pappa til en med autisme.

Tar egne bilder

Selv om det allerede finnes mange spill på markedet rettet mot barn og deres behov, finnes det ifølge gjengen bak Superplus ikke noe som har lik oppbygning som deres. De har nemlig valgt å sette søkelyset på tre områder: kommunikasjon, sosial interaksjon og det kognitive.

- Mange av de verktøyene som fins for barn med spesielle behov er for gammeldags. Vi ønsker å lage en applikasjon hvor vi treffer barna på deres nivå, sier Kim Daniel Arthur, som står for selve spillutviklingen.

- For eksempel har ofte barn som sliter med språk en perm med forskjellige bilder hvor de slår opp på bildet for å finne ut hva forskjellige ting heter og er. Her kan foreldre og spesialpedagoger selv legge inn bilder i applikasjonen som kan brukes som et slags oppslagsverk, sier spesialpedagog Katrine Pedersen.

- Min datter som er autist har vanskelighet med å forstå at det er snakk om hennes matboks dersom det kun er et bilde av hvilken som helst matboks. Derfor er det lurt at vi som foreldre kan avbilde den som tilhører henne slik at hun kjenner den igjen, sier Øien.

Selv om Superplus i stor grad baserer seg på kjente akademiske metoder innenfor spesialpedagogikk, skal det også vært morsomt for barnet.

- Det skal jo også være ett spill så det er viktig at det er noe som engasjerer barnet, sier Arthur.

Mangel i markedet

Roald Øien har tatt sin mastergrad på autisme. Han forsto tidlig at ikke alt var som det skulle med datteren og mener den digitale terskelen for barn med spesielle behov må bli lavere.

– Etter hvert som Madelen ble eldre så skjønte vi at det var noe med henne. Hun var litt forsinket motorisk og til tross for at hun begynte å si ord, så sluttet hun da jevnaldrende begynte å bruke ordene. Det var kommunikasjonen som først feilet. I tillegg har hun epilepsi, som gjør det enda vanskeligere å lære, sier Øien.

I masteroppgaven sin tar han for seg blant annet stigmatiseringen av de ulike utviklingshemmede-gruppene.

– Det er en mangel i markedet for ting som er både såpass enkelt, men samtidig innehar mulighet for individuell tilpasning. Det er ikke bare for alle å ta i bruk digitale hjelpemidler. Det er mange barn som ikke får ta del i den digitale utviklingen, sier Øien.

Selv om bedriften er nyoppstartet, så har Katrine Pedersen (33) og den kjente spillutvikleren Kim Daniel Arthur (33) hatt planer om å gjøre noe slikt lenge.

– Ja, vi har lekt med tanken om å lage noe lenge. Men det har ikke passet før nå, sier Pedersen.

Hittil er det kun de involverte selv som har finansiert prosjektet. De ser nå etter mulige investorer.

LAGER APPLIKASJON FOR BARN: Katrine Pedersen, Roald Øien og Kim Daniel Arthur står bak Superplus. De ønsker å hjelpe barn med spesielle behov ved å utvikle apper. Foto: Marius Fiskum