Klokken 16.33 17. juli 2015 ble Rolf Einar Bjørn fra Lyngen funnet død i celle 6 på Tromsø politistasjon. Bjørn hadde blitt brakt inn for overstadig beruselse omtrent halvannen time tidligere. Saken ble meldt til Spesialenheten for politisaker, som like før helgen besluttet å henlegge saken .

– Vi ble veldig overrasket og lei oss. Det var ikke det vi forventet å høre, sier den avdødes søster, Aud Karin Bjørn.

Har sett videoopptak

Hun forteller at familien har besluttet å anke saken.

Spesialenheten skulle gjennom sin etterforskning ta stilling til hvorvidt det kunne bevises grov uforstand i tjenesten fra politiets side.

«Forholdet er henlagt etter bevisets stilling,» skrev politiet i en pressemelding fredag.

– Vi har sett overvåkingsvideoen fra cellen og mener Spesialenhetens konklusjon er helt feil. Dersom saken blir henlagt igjen, vil vi anke til Riksadvokaten, som er høyeste klageinstans, konstaterer Bjørn.

Henlagt under tvil

21. september mottok Spesialenheten den endelige obduksjonsrapporten. Det ble der antatt at dødsårsaken var forgiftning med etanol og andre medikamenter.

Da Rolf Einar Bjørn ble innbrakt til politihuset, ble det vurdert hvorvidt han trengte helsetilsyn eller ikke. Konklusjonen var at det ikke var nødvendig.

«Spesialenheten mener politiet objektivt sett skulle ha bedt om legetilsyn på et tidligere tidspunkt enn man gjorde, men har likevel under tvil kommet til at det ikke er funnet bevist utover enhver rimelig tvil at dette er å anse som kvalifisert klanderverdig,» opplyses det i pressemeldingen.

– Bukken og havresekken

– At politiet skal vurdere seg selv i slike saker blir som bukken som passer havresekken. Mer enn det vil jeg ikke si på nåværende tidspunkt, sier Bjørn, og henviser til familiens bistandsadvokat Ulf Hansen for ytterligere informasjon.

Hansen er på reise og ikke tilgjengelig for kommentar før 15. februar.

– Han vil levere anken på vegne av oss så snart han er tilbake, legger Bjørn til.

Åpent for å klage

Mona Skaaden-Bjerke, juridisk rådgiver hos Spesialenheten for politisaker og saksbehandler i den aktuelle saken, har ingen kommentar til at familien mener deres konklusjon er feil på bakgrunn av videoopptakene fra cellen.

– Det er åpent for å klage, og dersom de gjør det, vil vi behandle saken på nytt. Om de ikke er fornøyd med behandlingen igjen, vil Riksadvokaten kunne se på saken, sier hun.

Skaaden-Bjerke avviser videre at Spesialenheten er det samme som politiet.

– Vi er en egen enhet, og det er langt fra kun politifolk som jobber her. At vi er som bukken og havresekken, er et utsagn Bjørn selv får stå for, sier hun.