Onsdag inviterte partiene til pressekonferanse på Kystens hus for å undertegne "Kystens hus-erklæringen".

De som var på plass under pressekonferansen er Jarle Aarbakke (Ap), Kristin Røymo (Ap), Jens Ingvald Olsen (Rødt) og Ingrid Marie Kielland (SV).

De fire politikere var i veldig godt humør da de møtte pressen like før klokken 11.00.

Overgangsbyråd

Partiene opplyser at Tromsø kommune skal styres etter formannskapsprinsippene. De skal etablere et overgangsbyråd fram til 1. juli 2016. Det vil si at nåværende styringsform, parlamentarismen, vil avvikles.

Det blir Kristin Røymo (Ap) som trår inn som ordfører, og hun vil bli valgt som byrådsleder i overgangsbyrådet.

– Vil spare 10 millioner kroner

Jarle Aarbakke (Ap) velges som varaordfører, og vil være fungerende ordfører i overgangsperioden. Elin Jørgensen (Rødt) vil fungere som varaordfører i overgangsperioden. Gunhild Johansen (SV) og Jens Ingvald Olsen (Rødt) skal delta i overgangsbyrådet. De siste to medlemmene i overgangsbyrådet vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

– Det er forståelig at SV og Rødt ikke ville inn i byråd. For stabilitet og trygghet og for å bedre den økonomiske situasjonen trengs så sterke virkemidler, sier Røymo.

– Det at vi går tilbake til formannskapsmodellen, gjør at Tromsø vil spare 10 millioner kroner på politikerlønninger, legger hun til.

– Vi skal satse på miljøbyen Tromsø og har som mål å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030, sier Ingrid Marie Kielland.

– Det blir fem byråder og to rådgivere, sier Røymo.

De opplyser på pressekonferansen at begge Kvaløyalternativene skal sendes ut på høring.

Dette er hovedpunktene i erklæringen:

 • Legge til rette for boligbygging og selv bygge minimum 400 utleieboliger

 • Stoppe privatiseringen av Tromsø kommune

 • Være åpen og tilretteleggende for eksisterende og nye virksomheter

 • Fastsette grenser for Tromsømarka

 • Sette ambisiøse og konkrete klimamål for kommunen

 • Gjennomføre en tillitsreform i helse og omsorgssektoren

 • Ansette minimum 40 nye lærere i Tromsøskolen

 • Innføre to barnehageopptak i året og ikke øke foreldrebetalingen i SFO

 • Samarbeidspartiene skal bygge Tromsøbadet.

 • Bedre tilretteleggingen for gående og syklende, sommer som vinter

 • Bygge E8 og Kvaløyforbindelsen

 • Styrke samarbeidet med våre nabokommuner, region og landsdel

 • Gjenreise Tromsø som solidaritetskommune

 • Vi skal revidere eierskapsmeldingen i Troms Kraft AS for å sikre det offentlige eierskapet og styrke selskapet

- Har dere regnet ut hvor mye dette vil koste for kommunen?

- Som både Røymo og Olsen har sagt, så er første utfordring å få kontroll over økonomien. Det er det vi prioriterer. De 40 nye lærerstillingene er helt nødvendig for å ha en trygg og god skole for ungene våre. Det er penger som vi skal finne i budsjettet. Det blir andre prioriteringer enn de fire siste årene. Det blir en utfordring å få oversikt over overforbruket som har vært de siste årene. Det å sikre en bymiljøavtale vil  gi  Tromsø kommune midler fra staten, sier Kielland.

Partiene avsluttet pressekonferansen med å signere Kystens hus-erklæringen.

foto
DUO: Jarle Aarbakke var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet før valget, mens Kristin Røymo var byrådslederkandidat. Nå er det klart at Røymo blir ordfører, mens Aarbakke blir varaordfører og fungerende ordfører i overgangsperioden. Foto: Ronald Johansen
foto
AVVIKLER PARLAMENTARISMEN: Onsdag ble forhandlingene mellom Arbeiderpatiet, Rødt og SV avsluttet. Det er nå klart at de avvikler parlamentarismen. F.v. Jarle Aarbakke (Ap), Kristin Røymo (Ap), Jens Ingvald Olsen (Rødt) og Ingrid Marie Kielland (SV). Foto: Ronald Johansen
foto
GODT HUMØR: Partitoppene var i svært godt humør da de møtte pressen onsdag. Foto: Ronald Johansen