Tirsdag måtte leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen gå av, etter at Kunnskapsdepartementet trakk oppnevnelsen av henne.

Bakgrunnen er at oppnevnelsen fra 2022 var ugyldig.

VG har de siste månedene skrevet en rekke saker om studenter som straffes hardt med utestengelse fra studiene for det mange omtaler som små feil.

Kunnskapsdepartementet fjernet tirsdag Marianne Klausen som leder av Felles klagenemnd. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Opplagt sak

Jusprofessor ved Universitet i Bergen Terje Einarsen sier til VG at vedtakene nemnda har fattet siden april 2022 automatisk må ansees ugyldige.

Det er snakk om mellom 200 og 300 vedtak.

– Nemnda var ikke riktig sammensatt da de fattet vedtakene. I domstolen ville dette vært en opplagt sak, sier Einarsen, som også har bakgrunn som dommer i lagmannsretten.

Han viser til en fersk avgjørelse fra Høyesterett i 2022. Den fastslår at en dom var ugyldig fordi den ene av de tre dommerne i lagmannsretten ved et uhell ikke hadde fått sin opprinnelig korrekte konstitusjon som dommer forlenget på formelt riktig måte da saken gikk.

– Det var riktignok en straffesak, men prinsippet må være det samme i sivile saker. Det bør også gjelde klagenemnder. I hvert fall når det er nemndas leder som er ulovlig oppnevnt.

– Departementet må komme til den konklusjon at vedtakene i det minste kan være er ugyldige. Så er det opp til nemnda å ta stilling til de enkelte sakene på nytt, sier Einarsen.

Terje Einarsen, professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen Foto: UiB

– Inhabile

Kunnskapsdepartementet opplyser at de nå gjør en vurdering av hvilke konsekvenser den ulovlige oppnevnelsen får for vedtakene som klagenemnda har fattet etter april 2022.

– Det kan være saker som må behandles på nytt. Det er for tidlig å konkludere i dette spørsmålet nå, men det vil vi gjøre så raskt vi kan, sier Borch.

Professor Einarsen mener at medlemmene i den eksisterende nemnda ikke kan behandle sakene på nytt.

– En slik behandling kan ikke noen medlemmer av den eksisterende nemnda være med på. De er inhabile, sier han.

Einarsen forklarer det med at de allerede har vært med på å fatte svært mange ugyldige vedtak, og dermed ikke lenger er upartiske ved ny behandling.

Einarsen påpeker også at medlemmene visste, eller burde ha visst, at lederen var oppnevnt ulovlig. Derfor mener han at alle medlemmene bør skiftes ut permanent.

Professor Tarjei Bekkedal ved Universitet i Oslo Foto: Live Austgard / VG

Professor ved juridisk fakultet i Oslo Tarjei Bekkedal peker på at departementet selv betegner oppnevnelsen i Felles klagenemnd i 2022 som «ugyldig».

– Ugyldig betyr at det var ulovlig, sier han.

Bekkedal sier at det må få betydning for gyldigheten av vedtakene som er fattet i tiden Klausen satt ulovlig.

– Når departementet sier oppnevnelsen var «ugyldig» er det vanskelig å forsvare at vedtakene i samme periode er gyldige. Nemnda har jo ikke vært lovlig konstituert.

– Grov feil

Leder i Norsk studentorganisasjon Oline Sæther sier til VG at de krever at alle studentene som har fått klagene sine behandlet i nemnda siden april 2022, skal få sakene behandlet på nytt.

– Det handler om at studentene må få en rettferdig og rimelig behandling, sier Sæther.

Hun mener det er et paradoks at departementet ikke har fulgt sine egne regler i oppnevnelsen til en nemnd som skal vurdere om studenter har fulgt reglene.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Reglene for oppnevning er ikke utydelige, så det er godt gjort av departementet å gjøre en sånn feil.

Sæther er bekymret for at statsråd Borch sier at det kan være behov for å klargjøre forskriften.

– Begrensningen på to perioder er kjempeviktig for å sikre uavhengig behandling for studentene.

Hun mener tidsbegrensningen på maks to perioder også må lovfestes, slik at eventuelle endringer må vedtas i Stortinget, ikke bare stå i en forskrift som departementet står friere til å endre.

– Dette er en grov feil, og vi stiller oss svært kritisk til behandlingen fra departementet. Det er bra at de er i gang med opprydding, og at de vi gjøre det så raskt som mulig, men det er også helt som forventet.