Høyres Erlend Svardal Bøe vil stille strenge krav til helsepersonell med pasientkontakt om å vaksinere seg.

Bøe sier at helsepersonell jevnlig er i kontakt med pasienter som er sårbare eller i risikogruppen for smittsomme sykdommer.

– Da er det ekstra viktig at helsepersonell med pasientkontakt vaksinerer seg. Pasientsikkerheten må alltid komme først, sier han.

VG er med stortingsrepresentanten på Vitus apotek ved Jernbanetorget i Oslo, når han skal få satt en vaksine.

Bøe var politisk rådgiver og statssekretær i Helsedepartementet under Bent Høie da covid for første gang herjet i Norge.

KNAPT MED TID: Erlend Svardal Bøe (H) skal rekke en vaksinetime, og er sent ute. Han tar føttene fatt. Foto: Frode Hansen / VG

Har vaksinemål

Norge har et mål om en vaksinasjonsgrad på 75 prosent for helseansatte.

Til tross for en dramatisk økning, ligger vi enda unna målet. Helsedirektoratet opplyser at 55 prosent av helsepersonell vaksinerte seg mot sesonginfluensa i 2021. Det var opp fra 51 prosent året før – og seks år tilbake var det under 20 prosent som tok samme vaksine.

Fremgang til tross, nå vil Høyre gjøre det påbudt.

– Jeg synes Ingeborg Senneset i Aftenposten sier det godt. Dette er ikke vaksinetvang. Det er et yrkeskrav. Og det handler om at vi setter pasientsikkerhet først.

HØYRE REISER PEKEFINGEREN: Men når ikke pekefingeren er nok til å få helsepersonell til å ta vaksine, så er Høyre klare til å innføre et vaksinekrav. Foto: Frode Hansen / VG

Kan koste jobben

Hvis han får bestemme vil konsekvensene for vaksine-nekt være at de det gjelder må flyttes til arbeidsoppgaver som ikke innebærer pasientkontakt.

– Om det ikke er mulig, så kan ikke personen i ytterste fall ikke jobbe som helsepersonell, sier Bøe.

– Så de skal miste jobben?

– Ja, i ytterste konsekvens.

Bøe understreker samtidig at det vil være nødvendig med unntaksordninger for mennesker som av medisinske årsaker ikke kan ta spesifikke vaksiner.

Høyre får støtte fra Hanne Andersen, som er fagdirektør i Apotekforeningen. Også hun er positiv til et krav til helsepersonell om å vaksinere seg.

– Ja, vi er jo det. De behandler pasienter må forsøke å behandle smitte og belastning på helsetjenesten. Det finnes vaksiner som kan redusere sykdomsbyrden, og de blir ikke brukt optimalt, sier hun.

farmasøyt Dagrun Eggen Vitusapotek Jernbanetorget, fagdirektør i Apotekforeningen Hanne Andersen og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) Foto: Frode Hansen / VG

I tillegg vil Høyre ha på plass et program for voksenvaksinering – tilsvarende programmet for barnevaksinering vi har i Norge.

Høyre vil også se på hvordan det kan gjøres enda enklere bruke apotekene for å sette vaksiner, uten å måtte gå via fastleger.

Regjeringen er skeptisk

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) er kritisk til Høyres forslag om vaksinepåbud.

– Generelt er det et viktig prinsipp for denne regjeringen at vaksinering er frivillig. Det har vi lang tradisjon for i Norge, og vi har svært høy vaksinedekning.

DET BLIR NEI: Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt sier niks til vaksinekrav for helsepersonell. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretæren mener tvang kan svekke tillit til myndighetene.

– Vi mener frivillighet og åpenhet om kunnskap er viktig for å opprettholde tillit til vaksinasjonsanbefalinger, og for en god oppslutning om vaksinering.

– Vi er selvfølgelig opptatt av at helsetjenestene drives forsvarlig med tanke på å beskytte både helsepersonell og pasienter mot smittsomme sykdommer. Vi vil på det sterkeste oppfordre helsepersonell å følge de faglige anbefalinger som kommer fra FHI, men obligatorisk vaksinasjon er et inngripende virkemiddel som bør unngås under normale omstendigheter.