Strammer inn kravene for å unngå ny «Moxy»-situasjon