Flere får millionlønn i Tromsø kommune: – De lavest lønnede bør få et løft nå

foto