I januar i år satt regjeringen ned en totalberedskapskommisjon, med mål om å vurdere hvordan landets samlede beredskapsressurser kan benyttes på best mulig måte.

Til våren skal kommisjonen levere sin rapport, og ifølge NRK er det ventet at de i samarbeid med Forsvarskommisjonen da vil legge fram et forslag om verneplikt for alle.

– Det å få utdanna flere vernepliktige er viktig, men da må det en stor omlegging til i forsvaret, sier hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B. Nygaard til NRK.