Ute står folk tett i tett i kø, men så fort de slipper inn må de «holde meteren»

foto