Flyktninger som kommer til Norge får dårligere helse: – Det blir stilt store krav veldig tidlig