Q-Free er firmaet som skal levere, og profittere på, bomstasjonene i Tromsø.

Teknologiselskapet basert i Trondheim har blitt tildelt kontrakten av Bompengeselskap Nord for levering og betjening av bomstasjonsutstyr til bypakken i regi av Tenk Tromsø.

– Arbeidet med detaljer rundt for eksempel design og plassering er godt i gang. Grunnarbeid er planlagt utført i sommer, og det tas sikte på installasjon av selve portalene med teknisk utstyr når grunnarbeid er ferdig, høsten 2022, sier Vegard Thomassen, Q-Frees visepresident for Norge og Danmark.

– Når vil bommene være i drift?

– I utgangspunktet har vi oktober som mål, sier han.

Annerledes enn i Harstad

Det er fortsatt snakk om 15 stasjoner, og det vil ikke bli noen endringer i plasseringen av disse, bekrefter Thomassen.

foto
Det skal settes opp 15 bomstasjoner i Tromsø. Det er totalt syv soner i bomringen. Foto: Tenk Tromsø

– Vil de se ut som bomstasjonene Q-Free satte opp i Harstad for noen år siden?

–Stasjonene levert i Harstad var av typen treportal. Det vil si at man fordeler teknisk utstyr ut over tre portaler eller stolper. I Tromsø skal det installeres enportalsløsninger – altså at alt teknisk utstyr er installert på én og samme portal, sier Q-Free-sjefen – og påpeker at dette er bestemt av Bompengeselskap Nord.

Minimumsbeløp på 37 millioner

Kontrakten garanterer at Q-Free har minst 2,5 millioner kroner i årlige inntekter på bomstasjonene i Tromsø. Over 15 år blir utgjør dette minimum 37,5 millioner, men hvor høye inntektene i realiteten kan blir vil ikke Q-Free ut med.

– Forventet inntekt på prosjektet Tenk Tromsø er beregnet ut fra en kalkulert årsdøgnstrafikk basert på historiske tall. For detaljer rundt dette må jeg referere til de som styrer prosjektet, Bompengeselskap Nord og Statens Vegvesen, sier Thomassen.

Bompengekontrakten ble kontrakten vunnet gjennom normal anbudsprosess, ifølge Thomassen.

– Anskaffelsen ble utført som en minikonkurranse mellom to leverandører, under en rammeavtale som ble signert høsten 202. Også denne ble vunnet etter en normal anbudsprosess.

Taus om kostnadsfordeling

Ifølge Tenk Tromsø vil det koste cirka 35 millioner kroner å bygge bomstasjonene. Årlige innkrevings- og driftskostnader vil være på rundt 20 millioner kroner.

– Hvor stor del av disse utgiftene dekker Q-Free?

–Ettersom denne anskaffelsen er en del av en rammeavtale som går over flere år, kan vi ikke gå ut med detaljer på kostnadsbildet for bomstasjonene med tilhørende drift- og vedlikeholdsavtaler. Dette er for å opprettholde konkurransen mellom de aktuelle leverandørene, sier Thomassen.

Q-Free har levert og driftet bomstasjoner over hele landet siden selskapets første stasjon ble installert på Ranheim i Trondheim i 1988, ifølge Thomassen. Selskapets sørligste stasjoner i Norge er i Kristiansand og de nordligste i Harstad.

– Vi har 110 stasjoner i drift i dag, med ytterligere 65 under leveranse i 2022 og 2023, sier Q-Free-sjefen.