Her er de 100 med størst formue i Tromsø

FORMUE: Benedicte Berg Schilbred (øverst til venstre), Pål Berg (øverst i midten), Odd Erik Hansen (øverst til høyre), Bård Sverdrup (nederst til venstre), Roar Dons (nederst i midten) og Einar Sørensen (nederst til høyre) har store formuer. Foto: Ronald Johansen og Daniel Lilleeng.