Signerer avtale med Sametinget – sikrer samiske barnehageplasser og Samisk hus

foto