Læreren Svenn (34) har søkt på stillingen som kommunalsjef

foto