Forskere ved UiT med viktig oppdagelse i kampen mot antibiotikaresistens