«Lady M. A. S» forbereder seg på nye tider – disse to er ansatt som nye ledere