Vurderte ikke risikoen ved å kutte redningsdykkerne