Kommunen må gjøre kutt de kommende årene for å senke utgiftsnivået sitt. Bibliotektjenesten ligger an til å være blant tilbudene som vil lide under administrasjonssjefens fryktede ostehøvel.

– Kroken er et område som har hatt sosiale utfordringer, og å legge ned bibliotekfilialen der, er ikke noe godt signal å sende til en bydel med få tilbud til barn og unge. Det kommer ikke SV til å gå med på, og vi vil jobbe for at filialen ikke kuttes i posisjonens budsjett, sier Ingrid Marie Kielland (SV).

Må kuttes

Høyres Erlend Svardal Bøe vil ikke gi noen like tydelige lovnader.

– Passer det for skole- og kunnskapspartiet Høyres å legge ned bibliotektilbudet i Kroken?

– Når kommunen har et overforbruk, så må vi kutte, og da kan det hende det går ut over en bibliotekfilial. Samtidig så er jeg veldig skeptisk til kutt som gå ut over barn, unge og skole. Jeg vil ikke gi noen lovnader for vårt alternative budsjett, men vi skal se på dette, sier han.

Biblioteksjef Paul Henrik Kielland er ikke overveldet over beskjeden om at bibliotekfilialen foreslås nedlagt.

– Det er beklagelig. Det er beklagelig for våre tusen lånere i Kroken som ikke lenger får et tilbud i nærmiljøet etter at filialen har vært i drift i 25 år, sier biblioteksjefen.

Lyn fra klar himmel

Heller ikke for dem som bor i Kroken ble beskjeden godt mottatt. Jens Aas er leder for bydelsrådet i Kroken. Han viser lite forståelse for administrasjonssjefens forslag.

– Jeg synes det er høyst beklagelig. Jeg skjønner at kommunen har en presset økonomi, men jeg har ingen forståelse for vurderingen om å legge ned bibliotektilbudet i Kroken.

Han mener filialen spiller en viktig rolle i bydelen.

– Biblioteket er et samlingspunkt i bydelen, og spiller en stor sosial rolle i miljøet, særlig for barn og ungdom. Vi i bydelsrådet har ønsket å fremheve rollen til biblioteket, så dette kom som lyn fra klar himmel. Vi i bydelsrådet er en høringsinstans, men vi har ikke hørt noe om dette før nå, og vi ønsker å gå i dialog med kommunen.

– Behandles

Varaordfører Jarle Aarbakke er positiv til de lange linjene i budsjettet, men ikke til alle forslagene.

– Uten at jeg skal være spesifikk, så vil jeg si at det er ting jeg er uenig med i budsjettet, men det skal vi behandle internt. Det er foreslått noen vanskelige beslutninger her, og de må vi vurdere før vi sier noe sikkert, sier han.

foto
SKAL KJEMPE: Ingrid Marie Kielland (SV) lover at SV skal kjempe for bibliotekfilialen. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø
foto
KUTT: Erlend Svardal Bøe (H) er skeptisk til kutt som rammer barn, unge og utdanning. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø
foto
RUNDE: Varaordfører Jarle Aarbakke (Ap) Sier Ap vil gå flere runder med budsjettforslaget. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø