Dette hotellet trues med mulig prikk etter skjenkekontroll

Foto: Illustrasjonsfoto (Pexels)