– Det handler om å videreutvikle det vi allerede har her i byen og styrke Tromsøs posisjon som sentral i skjæringspunktet mellom det som skjer innenriks og utenriks, sier ordfører Jarle Aarbjarakke.

Flere planer

I realiteten har Tromsø vært arktisk hovedstad siden 2013, da samarbeidslandene i Arktisk Råd skrev under avtalen som sikret at sekretariatet blir i Tromsø på permanent basis. Dette skjedde etter at Hillary Clinton under et ministermøte i Nuuk allerede i 2011 gikk inn for at sekretariat skulle legges til Tromsø, etter en lang dragkamp mot Reykjavik.

– Det vi i kommunen nå prøver å jobbe fram, er en underliggende strategi for Tromsø. Helt konkret har vi fått politikerne med på å bevilge to millioner kroner slik at vi får i gang gode prosjekter som for eksempel et arktisk nettverk med andre byer, deriblant Reykjavik, Nuuk og Luleå. Vi ønsker også å støtte opp om blant annet Arctic Frontiers, Arctic Economic Council og nyskapende kunst i Arktis. Vi vil også løfte fram Tromsø som en internasjonal urfolksby.

– En inspirasjon

Aarbakke peker på at mye av det som skjer i Tromsø er rettet inn mot et internasjonalt marked.

– Det gjelder både innen forskning og næringsliv, noe KSATs virksomhet er et godt eksempel på. Jeg tenker at dette er en posisjonen vi må kunne ta i selve kommunen også. Vi må ha en ambisjon om å utvikle oss innenfor både helse og omsorg, miljø, næringsliv og utdanning, sier Aarbakke, før han legger til:

– Jeg tenker at det må være en inspirasjon for Tromsø at verden ser til oss.

LES OGSÅ: Aarbakke ser ingen svakheter ved å bli ny storkommune

Ifølge ordføreren vil byrådet i neste uke avgjøre hvor vidt kommunen skal gå inn for den nye strategien for utviklingen av Tromsø som arktisk hovedstad.

– Tanken vår er at denne strategien skal gjelde også utover de tre årene vi foreløpig sitter i posisjon. Vi har en langsiktig horisont, påpeker Aarbakke.