iTromsø skrev i helgen om Keshe Foundation på Alternativmessa som lovet besøkende på messen at de kunne kurere kreft.

Firmaet rådet folk til å prøve deres behandling med «plasmateknologi» istedenfor cellegiftbehandling på sykehus.

Les bakgrunnen: Fraråder syke mennesker ordinær kreftbehandling: – Vi kan kurere alle typer kreft

Nå kommer Fylkeslegen i Troms på banen.

– Dette er helt klart en sak vi er nødt til å ta tak i. Som professor Aslak Syse sier, rammes markedsføringen og informasjonen til Keshe Foundation av paragraf 7 i lov om alternativ behandling. Der står det at behandling av alvorlig sykdom og lidelser ikke skal utøves av andre enn helsepersonell. De opplyser selv ar de ikke er helsepersonell, og kreft går i høyeste grad under kategorien «alvorlig sykdom», sier fylkeslege Steinert.

Les også: Kreftforeningen: – Dette er helt absurd

Allmenne hensyn

Det er Statens helsetilsyn som vil ta saken videre, men Steinert er klar på at han mener organisasjonen burde politianmeldes.

– Vi tar nå kontakt med Statens helsetilsyn som er ansvarlig for å begjære offentlig påtale etter allmenne hensyn, og i denne saken er det snakk om allmenne hensyn.

Ettersom de som står bak ikke kun driver lokalt i Tromsø, er det Statens helsetilsyn, og ikke Fylkeslegen i Troms, som går videre med saken.

– De som bryter loven bør anmeldes slik at det blir en politisak. Så må politiet ta stilling til om de vil etterforske saken, og da vil tilsynsmyndighetene kunne bistå med å få saken belyst, sier Steinert.

Les også: Alternativmessa håper på flere tusen besøkende

Politisak

Han mener Keshe Foundation fremlegger svært alvorlige påstander.

– Fylkesmannen er veldig bekymret for at mennesker som har kreft ikke skal få den behandlingen de trenger. Derfor har vi oversendt saken til Helsetilsynet. Det er krevende å være kreftsyk, og da skal man ikke lures til å behandling som ikke har dokumentert effekt.

– Jeg kjenner ikke strafferammen for slike lovbrudd, sier fylkeslege Svein Steinert.

Les også: Mor og datter er bærer av genfeil som gir 90 prosent risiko for brystkreft

– Ikke en offisiell holding

Vivi-Ann Sandnes Eggum i Keshe Foundation er informert om at Fylkeslegen vil gå videre med saken.

– Keshe Foundation og «plasmateknologi» er et fenomenet som er interessant. Vi ønsker å komme i kontakt med forskningsmiljø for å se på teknologien vår, for den er ikke dokumentert i Norge ennå. Vi har derimot et legeteam med 200 leger i hele verden som har hentet inn referanser på at det fungerer, og vi ønsker et samarbeid med leger i Norge også. At vi kan kurere kreft er ikke Keshe Foundation Norges offisielle holdning.

– Medlemmer av Keshe Foundation har stått på stand på Alternativmessa og sagt at dere kan kurere uansett hvilken type kreft, og uansett hvor alvorlig den er. Da kan du vel ikke si at det ikke er deres offisielle holdning?

– Vi har sagt ifra om at det ikke er en offisielt holdning. Vi er klar over lovgivningen, men man må ikke stoppe en debatt om «plasmateknologi», bare fordi metodene våre ennå ikke er anerkjent. Når våre folk sier at «plasma» kan kurere kreft, så er det basert på erfaringer de har fått av våre leger rundt om i verden som synes plasmateknologi er spennende, og som har sett at det fungerer på deres pasienter.

– Vi synes det er bra at fylkeslegen nå kommer på banen, selv om han er skeptisk. Vi må ikke stoppe en helseutvikling som uansett vil presse seg fram, sier Sandnes.