Alle prodekanene for utdanning og flere studentrepresentanter ved UiT har vært representert i utvalget som står bak rapporten.

Drama og språk

Rapporten omhandler bachelor- og femårige masterprogram og blant de foreslått nedlagte studieprogrammene finnes blant annet drama og teater, arkeologi, og språk og økonomi.

Marte Seland, leder av Studentparlamentet, har vært en del av utvalget, og forteller at det er stor enighet i utvalget.

– Bakgrunnen for forslagene er statistikk og datamateriale. Vi har gjennomgått 28 studieprogrammer, og på bakgrunn av frafall, opptak og score på studiebarometeret, har vi kommet fram til at disse 15 studieprogrammene bør legges ned, sier Seland.

Les også: Slik gikk det da Cora Sandels 100 år gamle brevskatt ble åpnet

Statistikk og data

Målet har vært å få visshet i hvor fornøyde studentene er med studiet sitt, hvor god rekrutteringen til studiet har vært, og om universitetet har overlappende studietilbud.

– Utvalget har jobbet ut ifra tilgjengelig datamateriell og statistikk. Vi har ikke hatt mandat til å ta stilling til politiske føringer, sier Seland.

– Burde dere hatt et mandat som tillot å vurdere andre ting enn ren statistikk?

– Nei, det synes jeg ikke. Vi har sett på hvor gode studiene er overordnet, og så blir det opp til universitetsstyret å se på de politiske innspillene, sier Seland.

Les reportasjen: Slik kom Mia (23) og Selma (24) inn på to av verdens beste universiteter (iTromsø Pluss)

Lang prosess

Wenche Jakobsen, prorektor ved utdanning og kvalitet, sitter også i utvalget.

– Denne rapporten er egentlig bare starten på en lang prosess. Universiteter legger ned og starter opp nye studieprogrammer hele tiden. Slik samfunnsutviklingen er nå, er det behov for nye studieprogrammer, og dermed må man gjennomføre evalueringer av studieprogrammene man har. Etter jul skal vi evaluere toårige masterprogram, som ikke er tatt med i denne omgangen, sier Jakobsen.

– Vil dette koste noen arbeidsplasser?

– Det vet vi ikke ennå. Veldig mange av fagfolkene som jobber med de studieprogrammene vi forslår å legge ned, jobber også på andre utdanninger som ikke er tatt med i denne omgangen. Å vurdere arbeidsplasser er uansett ikke en del av vårt mandat, og det vil bli opp til universitetsstyret å vurdere disse tingene, sier Jakobsen.

Høring

Forslaget sendes nå ut på høring, før universitetsstyret skal behandle rapporten 24. november. Høringsfristen til fakultetene er satt til 4. november.

– Det er selvfølgelig aldri morsomt å måtte legge ned noe, og jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et tungt arbeid. Når det er sagt har dette vært en veldig ryddig prosess, og vi som studenter har blitt godt ivaretatt og har blitt hørt i utvalget, sier Seland.

Fremover skal det gjennomføres møter hvor alle studentene skal få ytterligere informasjon om utvalgets arbeid.

– Det er ikke artig å være student og samtidig kutte i tilbudet til andre studenter. Nå er det viktig for oss at alle studenter får god informasjon om prosessen og årsaken til at vi har kommet fram til dette, sier Seland.

Studenter som har påbegynt studiene som foreslås nedlagt, skal få fullføre studiet før programmet legges ned.

Dette er studiene som foreslås kuttes:

 • Arkeologi - bachelor

 • Arktisk anlegg - bachelor

 • Cultural & Creative Entrepreneurship - bachelor

 • Drama og teater - bachelor

 • Filosofi - bachelor

 • Kunstvitenskap - bachelor

 • Matematikk og finans - bachelor

 • Miljøledelse og forurensningsbiologi - bachelor

 • Politikk, økonomi og filosofi - bachelor

 • Religionsvitenskap, studieretning teologi - bachelor

 • Russlandsstudier - bachelor

 • Språk og økonomi - bachelor

 • Språk og litteratur; studieretningene allmenn litteraturvitenskap, fransk og tysk

FORNØYD: Marte Seland, leder av Studentparlamentet, er fornøyd med jobben utvalget har gjort. Foto: Tom Benjaminsen Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø