Reisende får dekket utgifter i forbindelse med Tyrkia