I begynnelsen av juni møter de Mæhlen Eiendom AS i retten. Ekteparet, som i 2015 betalte 5,4 millioner kroner for boligen, vil ha handelen omgjort og pengene tilbake.

Ukjent for klientene

– På avtaletidspunktet var det ukjent for mine klienter at det forelå naboprotester mot prosjektet og at det kunne påvirke prosessen. I ettertid endte det med at fylkesmannen gjorde om på kommunens vedtak. Da falt også ferdigattesten og brukstillatelsen bort.

Advokat Svein Kristian Wikstrøm representerer kjøperne. Han sier at boligen – slik forholdet er i dag – er verdiløs for ekteparet.

Vesentlig mangel

– Det er ingen tvil om at det foreligger en vesentlig mangel ved eiendommen. Dernest har det gått mer enn ett år siden det ble konstatert at verken ferdigattest eller brukstillatelse forelå. Det gir mine klienter – etter loven – rett til å heve kjøpet, sier Wikstrøm.

I utgangspunktet skulle det bygges ti eneboliger i Storbakkveien. Etter protester fra naboene, ble antallet redusert til åtte.

Ikke kastet ut

Da fylkesmannen valgte å ta naboenes protester til følge, kunne i prinsippet ingen bo i eiendommene. Det gjorde at kommunen gikk ut og lovet at ingen skulle kastes på gaten.

For ekteparet Sivertsen var det ikke aktuelt å ta boligen i brukt fordi de hadde funnet et mer egnet hus i området. Derfor gikk de for et salg.

– Men uten de nødvendige tillatelsene på plass, var huset uselgelig. Prisantydningen var satt til 5,7 millioner kroner.

Ventetiden over

Advokat Wikstrøm sier at hans klienter ikke kan vente på at ny reguleringsplan foreligger.

– Vår motpart har antydet at det arbeidet kan ta ett år. Men for oss er ventetiden over, understreker prosessfullmektigen som tilkjennegir at heller ikke utleie – som et kostnadsreduserende tiltak – har vært aktuelt på grunn av de manglende tillatelsene.

Ny reguleringsplan

Advokat Trond Skogvoll representerer utbygger som er i full gang med å utarbeide en ny reguleringsplan.

– Vi håper at den skal være på plass før hovedforhandlingen slik at saken løser seg av den grunn.

– Utbygger gjør alt som er mulig for å rette opp i forholdet og mener at det ikke er grunnlag for å kreve heving, sier Skogvoll.