Konseptet har allerede eksistert i både Europa og Nord-Amerika en god stund. Det første selvhjelpsverkstedet dukket opp i Østerrike allerede i 1983, og i dag finnes det slike verksted i 26 land over hele kloden. Nå åpner det første av sitt slag i Tromsø.

Mykt tiltak

Bak «sykkelkjøkkenet» i Tromsø finner vi organisasjonene Grønn mobilitet og Framtiden i våre hender.

– Verkstedet drives på frivillig basis av organisasjonene, mens Tromsø kommune hjelper til med lokale og verktøy, sier Carl Henrik Deiting fra Grønn mobilitet, som også forteller om en overveldende positiv respons over tiltaket.

Initiativtakerne håper et slikt tilbud vil stimulere til økt sykkelbruk, og dermed redusere biltrafikken i sentrum.

– Politikerne snakker om store ting som ny Kvaløya-forbindelse og bompenger, men vi trenger også bedre sykkelstier og kollektivfelt for buss, sier Deiting, og legger til:

– Myke tiltak som bildeling, elsykkel og rådgivende arbeid er andre eksempler som har positiv effekt, men som koster lite å få til.

– En livsstil

Det er imidlertid ingen grunn til panikk om «mekke»-kunnskapene ikke skulle være på topp. Verkstedet vil i åpningstiden stille med en vakt som kan gi gode råd, samt passe på at lokalet er ryddig og at verktøy ikke forsvinner.

– Sykkel er en livsstil, og ikke bare et fremkomstmiddel. Fra andre selvhjelpsverksteder ser vi erfaringsmessig at både amatører og proffer treffes, gir hverandre tips og hjelper hverandre. Slik blir det også et hyggelig og sosialt møtepunkt, forteller Deiting.

Ettersom verkstedet blir drevet som en ideell virksomhet, er de på jakt etter flere frivillige som vil være med å holde sykkelhjulene i gang.

– Vi ser ikke nødvendigvis etter personer som er toppmekanikere, men strukturerte og ryddige mennesker som kan være gode verter og dyktige kommunikatorer. Vi har ikke mulighet å betale ut lønn, men kan godtgjøre arbeidet med gratis kinobilletter, forteller han.

Temakvelder

I tillegg til reparering av sykler vil Bike Kitchen også holde temakvelder for sykkelfolket.

– Et eksempel på dette kan være en temakveld om elsykler. En slik sykkel koster fort 25.000 kroner, og er noe de færreste vil kjøpe inn uten å ha prøvd, eller å ha snakket med noen som har erfaring på området. Vi ønsker også å holde kurs i grunnleggende sykkelreparasjoner som dekkskift, forteller Deiting.

Ønsker å fortsette

Verkstedet leier lokalet vederlagsfritt i to måneder som en del av konseptet «Levende lokaler» i regi av Tromsø kommune.

I slutten av august må de derfor ut av lokalet, men Deiting ønsker å videreføre konseptet etter det.

– Vi håper å få nye lokaler til høsten eller mot neste sykkelsesong i 2018. Siden vi ikke har driftsbudsjett burde disse være gratis, sier han, og viser til at lignende virksomheter i andre byer blir drevet av aktører som Røde Kors, Kirkens Bymisjon, og studentorganisasjoner.

– Dere er ikke redd for å utkonkurrere byens tradisjonelle sykkelreparatører?

– Vi kommer ikke til å profittere på dette, så brukere må selv ta med reservedeler som igjen må kjøpes av andre forhandlere. Tanken for verkstedet er i utgangspunktet at ganske enkle reparasjoner skal kunne utføres. Målgruppen vår er de som kjører bil i dag, som kanskje har en sykkel i garasjen de ønsker å få i stand, men mangler utstyr eller kunnskap til å få dette gjort, påpeker Deiting.