Krever stans i flytteplaner

FORELDRE: Leif-Inge Bårdsen og Audny Anke har begge barn som bruker avlastningsboligene i Iver Walnums vei og på Berglund. Foto: Håkon Steinmo