UNN-direktøren er enig i kritikken

VIL BLI BEDRE: UNN-direktøren forteller at de etter rapporten har jobbet med å omstrukturere måten varslinger, kritiske tilbakemeldinger og avviksmeldinger brukes på. Foto: Ronald Johansen