Klimakvoter har knapt gitt utslippskutt i Norge

foto