Forfatter Linn Herning har de siste årene jobbet i regi av «For Velferdsstaten». Det er en organisasjon som ledes av ulike fagforbund. Hennes mandat har vært å følge privatiseringsprosessen i Kommune-Norge.

– I en slik setting er det umulig å komme utenom Tromsø. Etter at Høyre, Frp og Venstre overtok styringen og parlamentarisme ble innført, er en rekke områder innen kommunal virksomhet satt ut på private hender. Sånn sett er byen blitt et utstillingsvindu for borgerlig privatiseringspolitikk.

Ikke partiavhengig

Linn Herning presiserer at hun – i sitt arbeid – ikke kan unngå å tale enkelte partis meninger.

– Men jeg vil understreke at dersom Ap, SV og Rødt hadde gjennomført en lignende politikk i Tromsø, ville kritikken vært den samme. Jeg er lojal til saken, ikke partiene som fører politikken, sier hun.

At Herning går ut med sitt syn på Tromsø kommune, henger sammen med at byrådet om kort tid skal behandle saken om å privatisere renholdsenheten Fagrent.

– Det blir en prosess uten demokratiske prinsipp. Byrådet vil gjennomføre sin politikk uten å ta hensyn til opposisjonen.

Ren ideologi

– I mine øyne er privatisering av offentlig tjenester stort sett ren ideologi eller en interessekamp på vegne av de private aktørene. Det er ingen forskning som støtter mytene om at dette gir bedre kvalitet til lavere pris, sier hun.

Her viser Herning til det som skjedde i barnehagesektoren:

– I Tromsø fikk private aktører tilgang til markedet samt tilrettelagt driftsmessige forhold. I dag er de samme aktørene personer med enorme formuer – penger de har hentet inn ved å konkurrere med de kommunale og til dels andre private aktører.

LES HILMARSENS SVAR: – Konkurranseutsetting er bra

Famler fort

– Men de borgerlige utstillingsvinduene famler relativt fort. Privatiseringens effekter synes ikke umiddelbart, men etter litt tid ser man konsekvensene av mer makt og penger til allerede sterke kommersielle interesser. Det gir større ulikhet i økonomi og tilgang til velferdstjenester, et kostbart og rigid anbudsbyråkrati og mindre demokratisk innsyn og kontroll, konkluderer Linn Herning.