150 har fått legeerklæring og reservert seg mot ny strømmåler: – Det er skapt forventninger som ikke kan innfris

foto