Elendig vei satte stopper for ambulanse – nå anmelder Roger (58) fylkesråden, Vegvesenet og Mesta

foto