Tønsnes: Det forteller Ingrid Sommerseth – prosjektleder for utgravingene som har foregått i sommer.

Det er spesielt to forhold som har gjort arkeologene entusiastiske.

– Vi har funnet en grav av en type som vi ikke har funnet tidligere her hos oss, og vi har funnet rester av en type bosettinger fra en tidsepoke der vi ikke har gjort funn tidligere, sier hun.

Tromsøs eldste

Graven som er funnet stammer fra cirka 2.000 år før Kristus, fra tidlig metallalder.

Da arkeologene fant gravstedet, turte de først ikke tro at det var en grav de fant ettersom konstruksjonen var så uvanlig, forteller arkeolog Jørn Henriksen.

Men da de hadde gravd seg lagvis nedover ble de mer sikre på sin sak.

– Det er en gravskikk som ikke har vært vanlig her hos oss, de har laget en røys over et gravkammer, forteller han.

I gravkammeret fant de flere redskaper som antakelig er begravd sammen med en mann.

– Det er pilspisser, deler av en øks og en stein som kunne bli brukt som råstoff for piler og økser, sier Henriksen.

Disse funnene – og andre – ble vist fram til et stort publikum som møtte opp på Åpen Dag på utgravingene i helgen.

Viktig møteplass

– Det er helt enestående at det har vært folk her på Tønsnes i tusenvis av år før oss, sier nærmeste nabo til utgravingene, Bjørnar Pettersen.

Det er gjennomført to store utgravinger på Tønsnes – en i 2011 og en nå i sommer. Funnene viser at det har vært folk på neset i godt over 11.000 år.

De fleste funnene som er gjort har påvist en hyppig ferdsel langs kysten fra både nord og sør, samt ferdsel over fjellet.

– Det har vært en viktig møteplass for folk som vandret i området og som ofte kom langveis fra, sier Ingrid Sommerseth.

”Same-boliger”

På den nye utgravingen som er gjort på sørsiden av Tønsnes har arkeologene gjort funn som kan få betydning for den nordnorske historieskrivingen. Funnene er fra siste tusenår før Kristus.

– Vi har funnet rester etter en type lette boliger som minner veldig om det som samene etter hvert har brukt, sier Sommerseth.

Det er steinsatte innganger og sentrale ildsteder som dekkes av eksempelvis skinn.

– Det minner mye om gamme- og lavvuteknikker som samene brukte, sier Sommerseth.

Det er de tidligste funnene som er gjort av denne type nomadeboliger i vår del av Nord-Norge.