UNNs kapasitet sprengt av utskrivningsklare pasienter – krever strakstiltak

foto