Nordting satte en same på sokkel under rettssaken mot Nordnorsk Kunstmuseum

foto