Skal levere fjernvarme til nytt, stort kommunalt boligområde: – En av våre største enkeltkontrakter

foto