Utdanningsforbundet etterlyser flere lærerstillinger om de skal klare å ha mindre grupper på skolen

foto