Ap, Rødt og SV lovet i 2015 å bygge minimum fire hundre kommunale utleieboliger i løpet av perioden. Hittil har de bygd null.

foto