Kommunens flaggregler: «i hovedsak skal det danske flagg ha den sentrale plassering»

spesiell regel: Et av kommunens mer overraskende regler for flaggbruk er at det danske flagget skal stå fremst ved arrangement hvor man flagger med flere lands flagg. Foto: Ronald Johansen / iTromsø