Det fremgår av sakspapirene som er sendt ut i forkant av styremøtet i helseforetaket Helse Nord onsdag i denne uken.

Det har tidligere vært kjent at det ville bli overskridelser på PET-senteret.

I vår ble styret i UNN informert om at overskridelsene nok ville ende på cirka 40 millioner kroner.

I sommer ble det imidlertid klart at tallene var rødere enn som så.

62 mill. kroner dyrere

«Prosjektets økonomiske prognose er forverret i perioden og anslås til 62 mill. kroner i merforbruk», står det i styrepapirene.

– Det er en del ting som har gjort prosjektet dyrere enn først antatt – blant annet har vi vært nødt til å gjøre senteret større rent fysisk for å få plass til alt utstyr, sier Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord.

Gaver ga høyere kostnad

En av grunnene til veksten er gaver fra eksterne til å kjøpe utstyr til PET-senteret. Bergensmilliardæren Trond Mohn har eksempelvis gitt et titalls millioner kroner i gave til UNN for å kjøpe PET-maskiner.

– Vi hadde heller ikke regnet med at det ville koste såpass mye å få godkjent legemiddelproduksjon for å kunne bruke utstyret, sier Rolandsen.

UNN er nødt til å produsere radioaktive isotoper av forskjellige grunnstoffer for å kunne bruke alt utstyr på senteret.

Har ekstrapenger på bok

Kostnadsoverskridelsene kommer imidlertid ikke å få så drastiske konsekvenser som man skulle kunne anta.

Utbyggingen av A-fløya – som har gått parallelt med byggingen av PET-senteret – har nemlig gått bedre enn antatt.

– Vi har ikke brukt så mye penger som først budsjettert, og om man ser kostnadene under ett så vil vi gå i tilnærmet balanse, sier Rolandsen.

A-fløyen har en totalramme på i overkant av 1,4 milliarder kroner. Nå viser det seg at utbyggingen trolig vil bli mellom 16 og 22 millioner kroner billigere enn budsjettert.

Dessuten så har man satt av nesten 50 millioner kroner på en bufferkonto for hele byggeprosjektet i Breivika.

Stort sett i balanse

– Vi har hatt et såkalt P85-konto der vi har hatt 47 millioner kroner som skal kunne disponeres når vi vet totalkostnadene, sier Rolandsen.

Ved å avregne overskridelsene på PET-senteret mot underforbruket på A-fløyen vil UNN havne mer eller mindre på planken når det kommer til pengebruk.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøye med at vi totalt sett går i balanse, sier Rolandsen.

Helt uten konsekvenser blir det dog ikke at PET-senteret spiser opp bufferen fra A-fløya.

Må skyve på investeringer

– Det var tenkt at disse pengene skulle brukes andre steder på UNN. Disse prosjektene må nå flyttes på, sier Rolandsen.

Det er snakk om ombyggingen av tre operasjonsstuer i B-fløya, en såkalt hybridstue, samt fasiliteter for dialyse.

– Dette må vi nå ta inn i den såkalte generalplanen for Breivika – der vi ser på hele området under ett, sier eierdirektøren.

Og fortsetter:

– Vi har en god dialog med ledelsen for UNN for hvordan vi skal gjøre dette, og dette vil bli tatt inn i vår rullering av generalplanen neste vår, sier hun.

foto
FORNØYD LIKEVEL: Eierdirektør Hilde Rolandsen er fornøyd med at utbyggingen av PET-senteret og A-fløya på UNN går i balanse totalt sett. Foto: Helse Nord
foto
ÅPNING: Statsminister Erna Solberg sto for den høytidelige åpningen av A-fløya og PET-senteret tidligere i år. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen / iTromsø