I det gule feltet vil flere ha en ny skytebane. Tromsøs viktigste vannkilde kan sette en stopper for den planen

foto