Mener avstand til koronasenteret ikke hever terskelen for at folk tester seg

foto