Ansatt med risikokompetanse varslet om grove brudd på smittevernregler

En ansatt på «Roald Amundsen» med utdanning og jobberfaring i risikohåndtering og samfunnsikkerhet varslet om brudd på smittevern på «Roald Amundsen». Foto: Håkon Steinmo