Fjerdeklassinger ordnet 17. mai-fest i nabolaget

foto