Halvparten av unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene

foto