SENTRUM: St. Elisabeth Hotell og Helsehus ble åpnet som St. Elisabeth Hospital i 1924 og ble drevet av nonner. Huset ble brukt til både helseformål og til utdanning, og i kjelleren var det likhus. Under krigen ble tyske soldater huset og pleiet ved hospitalet, og etter krigen oppsto den private kvinneklinikken på huset. Fram til 1972 ble hospitalet styrt av nonnene, men i 1977 ble huset kjøpt opp og fikk navnet Kvinneklinikken. Den var operativ helt fram til 1991.

Med andre ord: St. Elisabeth inneholder store mengder historie fra nesten 100 år i drift. Det har de nåværende eierne ønsket å vise fram gjennom kunsten.

Vers på veggene

Tirsdag var hele byen befolkning invitert til huset for å oppleve den nye kunsten.

– Vi har kalt det en litterær og kunstnerisk visning av husets historie. Tanken og ideen var at vi ønsket å få fram den unike historien til huset. Da jeg presenterte det for Kristin (Solstad, journ.anm.) i Kunstsentralen Nord, var hun med en gang veldig entusiastisk og tok det enda et steg videre ved at hun gikk dypt inn i historien og forfattet versetekster som vi nå finner på veggene her. Disse er små biter av historien, forteller daglig leder ved St. Elisabeth Hotell og Helsehus, Siv Hege Schrøen.

Kulturskatt

I samarbeid med Kunstsentralen Nord, som ble engasjert til jobben, har de nå malt, flyttet på eksisterende kunst, kjøpt inn ny kunst og prydet veggene med 40 av Solstads verselinjer.

– Det er en revitalisering av huset, legger Solstad til.

– Dette bygget er en tung kulturskatt, og det er naturlig at det litt robuste og nordnorske kommer fram, sammen med den åndeligheten som lå i nonnevirksomheten her på huset, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Banken sikret russisk toppkunst til museum

Atmosfære

Solstad har siden hun fikk oppdraget 1. desember snakket med befolkningen i Tromsø for å få fortellinger fra St. Elisabeth, samt brukt skriftlige kilder som utgangspunkt for versetekstene sine.

– Vi som jobber her til daglig opplever jo å ta imot gjester fra hele verden, så vel som lokalbefolkningen. Ofte har vi tenkt på hva som har vært her før, og også følt på det at «oi, her er det godt å være». Det er god atmosfære her, og historien ljomer i veggene. Da ideen om å skrive historien på veggen kom, tok vi den videre. Versetekstene på veggene er med på å løfte historien ut til turister og brukerne av huset, sier Schrøen.

FØDSEL: «Med urskrik og tårer, ble den største glede født» er en av 40 verselinjer på St. Elisabeth-veggene. Etter krigen er en rekke barn født på huset.